zdj4
zdj5
DSC03276_2
DSC03283_1
SONY DSC
zdj1
SONY DSC
zdj2
zdj3

Prawo

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Po zmianach Dz.U.07.173.1218 weszła w życie 22.10.2007

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 115 poz. 741) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543)

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

Dz. U. Nr 101, poz. 636

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym

Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r. Nr 96, poz. 591

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

Dz. U. Nr 57, poz. 359

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Dz. U. z dnia 14 lipca 1997 r. Nr 75, poz. 469

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych

Dz. U. Nr 154, poz. 753

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 133 poz. 654) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070)

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 86 poz. 433) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 42 poz. 368)

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r.

o Naczelnym Sądzie Administracyjnym Dz. U. z dnia 30 czerwca 1995 r. Nr 74, poz. 368