Aktualności

Posiedzenie Rady Krajowej PFSRM 23 -24 marca 2015 r.

W zbliżającym się tygodniu Prezes Wiesław Majcher będzie reprezentować wrocławskie stowarzyszenie na posiedzeniu Rady Krajowej w Warszawie.

Plan posiedzenia Rady Krajowej 23 i 24 marca 2015r.

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjecie proponowanego porządku obrad
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Przyjecie Protokołu z ostatniego posiedzenia RK (Protokół przesłany w dniu 30.01.br)
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu następujących po ostatnim posiedzeniu RK w grudniu 2014 r. Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014. (Projekt Uchwały Nr 1)
 6. Wniosek Zarządu w sprawie Kadencyjności Komisji
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (projekt Uchwały Nr 2)
 8. Informacja nt. składania wniosków o odznaczenia Federacyjne (Amicusy, złote i srebrne Odznaki PFSRM)
 9. Informacja w sprawie Uchwały Rady Krajowej dot. Zakresu weryfikacji operatów szacunkowych (projekt Uchwały Nr 3)
 10. Przedstawienie Kalendarza wyborczego (projekt Uchwały Nr 4)
 11. Informacja nt. Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w roku 2016 (projekt Uchwały Nr 5)
 12. Informacja nt. rekompensaty finansowej dla członków Zarządu  przyszłej kadencji z tytułu pełnienia funkcji (Projekt Uchwały nr 6)

RK projekty uchwał marzec 2015

Projekt uchwały nr 3 – Granice weryfikacji operatu i wiedza specjalna_projet uchwaly RK PFSRM_po korekcie