Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola biegłego w postępowaniu sądowym” – 25 kwietnia 2015 r.

24 kwietnia 2015 r.  we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ROLA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM zorganizowana pod patronatem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, Zakład Postępowania Cywilnego Centrum Mediacji i Arbitrażu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Udział w Konferencji wzięli członkowie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu: Wiesław Majcher – Prezes Stowarzyszenia, Monika Drobyszewska, Tomasz Kaczmarczyk, Leszek Saleta, Józef Ślęzak, Wojciech Rogowski.

Konferencja odbywała się  w 3 panelach tematycznych:

  • Dowód z opinii biegłego jako czynność dowodowa,
  • Opiniowanie w sprawach sądowych w punktu widzenia biegłego,

–          Dowód w opinii biegłego z perspektywy sądu.

W ramach drugiego panelu dyskusyjnego konferencji swój referat pt. „Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w zakresie wyceny nieruchomości. Granice oceny przydatności dowodowej opinii o wartości nieruchomości przez pryzmat podejść i metod wyceny” wygłosiła Monika Drobyszewska – rzeczoznawca majątkowy, członek Komisji Prawnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.