Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

UCHWAŁA NR 1/04/2015 ZARZĄDU SRM

Z DNIA 02 KWIETNIA 2015 r.

 

Zarząd  podjął uchwałę zwołania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu na dzień 18.06.2015r. na godz. 16:00

Zarząd zaproponował następujący kalendarz wyborczy:

Do dnia 05.05.2015r. do godz. 13:00 będą przyjmowane zgłoszenia na funkcję Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Kandydaci ubiegający się na funkcję Prezesa zobowiązani są przesłać program wyborczy. Sposób przesłania – forma elektroniczna na adres stowarzyszenia.

 

Zarząd jednogłośnie przegłosował w/w uchwałę