Szkolenia

Warsztaty w siedzibie SRM we Wrocławiu

 • Od: 2024-05-13
 • Do: 2024-05-13
 • Miejscowość: Wrocław
 • Prowadzący: dr inż. Jerzy Wiczkowski
 • Zapisanych uczestników: 18 / 20
 • Zobacz uczestników

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza w dniu 13.maja 2024 r. o godz 9:00 na warsztaty

pt. „Wycena odszkodowania za zajęcia czasowe  w postępowaniu administracyjnym”,

które poprowadzi dr inż. Jerzy Wiczkowski.

WYCENA ODSZKODOWANIA ZA ZAJĘCIA CZASOWE

W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

PROGRAM SZKOLENIA I WARSZTATÓW – 4pkt

 1. WYKŁAD
 2. Podstawy prawne.

1.1. Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ugn
1.2. Przepisy z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r.
       w sprawie wyceny nieruchomości – rwn
1.3. Przepisy  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – use
1.4. Przepisy  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu usg
1.4.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
1.5. Szkody czasowe
1.6. Szkody trwałe

 WARSZTATY – STUDIUM PRZYPADKU

SZACOWANIE WARTOŚĆ STRAT I SZKÓD Z TYTUŁU OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA ZŁOŻACH KRUSZYW MINERALNYCH

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 kV NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR …………. OBRĘB……….., GMINA ……………………,  POW. DZIAŁKI 10,0500 HA; POW. ZAJĘCIA 2,0645 HA

 1. Źródła informacji o inwestycji, nieruchomości i szkodach.

1.1. Decyzja  administracyjna  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej.
1.2. Ewidencja gruntów i budynków
1.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
1.4. Protokół stanu nieruchomości:
            – na dzień wejścia ekip budowlanych;
            – na dzień zwrotu nieruchomości;

1.5. Oględziny nieruchomości i dokumentacja z oględzin.
Szkody czasowe

2.1. Straty w uprawach w okresie zajęcia nieruchomości
2.2. Koszty rekultywacji gleby
2.3. Straty z tytułu obniżonego plonowania

 1. Szkody trwałe

3.1. Szkoda jako skutek obniżenia wartości nieruchomości
3.2. Szkoda jako skutek ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości
3.3. Szkoda za posadowienie elementów stałych infrastruktury

 

W przerwie będzie dostępny bufet kanapkowy, kawa, herbata, woda.

Każdy uczestnik warsztatów proszony jest o przyniesienie swojego laptopa.

Koszt szkolenia to:

 • 160 zł dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)

Termin wpłaty do 08.05.2024  r. na konto SRM we W-wiu:42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.