Prawo

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst pierwotny: Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168) (tekst jednolity: Dz. U. 1980 r. Nr 9 poz. 26) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy

Dz. U. z dnia 30 czerwca 1934 r. Nr 57, poz. 502 (obowiązują przepisy dotyczące firmy i prokury, do czasu wydania nowych przepisów w tej materii – na podstawie art. 632 Kodeksu spółek handlowych)

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

(tekst pierwotny: Dz. U. 1920 r. Nr 31 poz. 178) (tekst jednolity: Dz. U. 1933 r. Nr 24 poz. 202) (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 54 poz. 245)