Prawo

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 45 poz. 207) (tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 16 poz. 89)

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze

(tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210) (tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288)

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1981 r. Nr 24 poz. 122) (tekst jednolity: Dz. U. 1987 r. Nr 35 poz. 201) (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 18 poz. 80) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym

Dz. U. Nr 46, poz. 254

Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 24 poz. 110) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 88)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Dz. U. 43 z 1964r poz. 296

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst pierwotny: Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168) (tekst jednolity: Dz. U. 1980 r. Nr 9 poz. 26) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy

Dz. U. z dnia 30 czerwca 1934 r. Nr 57, poz. 502 (obowiązują przepisy dotyczące firmy i prokury, do czasu wydania nowych przepisów w tej materii – na podstawie art. 632 Kodeksu spółek handlowych)