Prawo

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 9 poz. 31) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz kościelnych osób prawnych

Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 2

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 7 poz. 24) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 71 poz. 342) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25)

Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r.

o działalności ubezpieczeniowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr 59 poz. 344) (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 11 poz. 62)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 30 poz. 163) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

(tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 29 poz. 155) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 26 poz. 319)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. U. z dnia 23 maja 1989 r. Nr 29, poz. 154

Zarządzenie Nr 14 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad ustalania wartości drzewostanów

Dz. Urz. MLiPD Nr 2, poz. 7 (w części nieaktualne)

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 36 poz. 170) (tekst jednolity: Dz. U. 1989 r. Nr 45 poz. 244) (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 44 poz 194) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 33 poz. 388)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838)