Aktualności

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. U. z dnia 23 maja 1989 r. Nr 29, poz. 154