Prawo

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U. z dnia 27 czerwca 1994 r. Nr 73, poz. 324

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunki odstąpienia od przetargów

Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzenia niemożności sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa

Dz. U. Nr 89, poz. 445

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 106 poz. 482) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654)

AMORTYZACJA

Patrz PODATKI Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Patrz „komercjalizacja i prywatyzacja”

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 90 poz. 416) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej

M. P. Nr 19, poz. 136

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej

Dz. U. Nr 33, poz. 146

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 22 poz. 91) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 42 poz. 369)