Aktualności

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej

Dz. U. Nr 33, poz. 146