Prawo

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 133 poz. 654) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070)

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 86 poz. 433) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 42 poz. 368)

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r.

o Naczelnym Sądzie Administracyjnym Dz. U. z dnia 30 czerwca 1995 r. Nr 74, poz. 368

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

Dz. U. Nr 136, poz. 710

Ustawa z dnia 27 października 1994 r.

o autostradach płatnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 127 poz. 627) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 110 poz. 1192)

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

Dz. U. z dnia 10 listopada 1994 r. Nr 119, poz. 567

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 122 poz. 593) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 856)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 121 poz. 591) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903)

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U. z dnia 27 czerwca 1994 r. Nr 73, poz. 323