Aktualności

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

Dz. U. z dnia 10 listopada 1994 r. Nr 119, poz. 567