Aktualności

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388)

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903)