Aktualności

Ustawa z dnia 27 października 1994 r.

o autostradach płatnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 127 poz. 627)

(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 110 poz. 1192)