Aktualności

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 133 poz. 654)

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070)