Aktualności

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350)

(tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 90 poz. 416)

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176)