Aktualności

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86)

(tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 106 poz. 482)

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654)