Aktualności

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 9 poz. 31)

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84)