Aktualności

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 7 poz. 24)

(tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 71 poz. 342)

(tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25)