Aktualności

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 30 poz. 163)

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086)