Aktualności

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 22 poz. 91)

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 42 poz. 369)