Aktualności

Kalendarz prawny – grudzień 2013 r.

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu (Dz. U. z dnia 22 listopada 2013 r. poz. 1364).

Weszło w życie z dniem 23 listopada 2013 r.

 

2. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego

za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (M. P. z dnia 22 listopada 2013 r. poz. 925).

 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z dnia 26 listopada 2013 r. poz. 1381).

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r. poz. 1384).

 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r. poz. 1390).

Weszło w życie z dniem 27 listopada 2013 r.

 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r. poz. 1391).

Weszło w życie z dniem 27 listopada 2013 r.

 

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 1394).

Weszło w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.

 

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta (Dz. U. z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 1395).

Weszło w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.

 

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych

albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach (Dz. U. z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 1397).

Weszło w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1405).

Weszło w życie z dniem 30 listopada 2013 r.

 

11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1407).

Weszło w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.

 

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409).

 

13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1411).

Weszło w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.

 

14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1412).

Weszło w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.

 

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2013 r. poz. 1422).

 

16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2013 r. poz. 1443).

 

17. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013 r. poz. 1473).

  Wejdzie w życie z dniem 24 grudnia 2013 r.

 

18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013 r. poz. 1485).

  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

19. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. z dnia 10 grudnia 2013 r. poz. 992).