Aktualności

Zakaz fotografowania aktów notarialnych ….

W dniu 22 września b.r. Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu wysłał pismo  m.in.: do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. Treść pisma dotyczy zakazu fotografowania aktów notarialnych udostępnionych do wglądu z zasobu geodezyjnego i kartograficznego  i dostępna jest po zalogowaniu w zakładce  Informator – Informator dla członków.

zakaz  fotografowania

Od nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i co najmniej do 8 października b.r. można było na drzwiach Biura Katastru Miejskiego we Wrocławiu natknąć się na informację zaskakującą wielu rzeczoznawców majątkowych, którzy wielokrotnie do tej pory mogli w tym miejscu fotografować dokumenty.