Nowości

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1827 Weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r., z mocą od 31 grudnia 2006

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Dz. U. 131/2005 poz. 1092 Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 2 sierpnia 2005 r. Streszczenie: rozporządzenie nie zawiera zasadniczych zmian merytorycznych w stosunku do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. … czytaj dalej

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Dz. U. 16/2005 poz. 136, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 28 stycznia 2005 r.

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz. U. 281/2004 poz. 2783, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

Dz. U. 277 poz. 2744, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 29 grudnia 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Dz. U. 264/2004 poz. 2631, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 15 grudnia 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dz. U. 268/2004 poz. 2663, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 grudnia 2004 r. Streszczenie: do dokonania podziału nieruchomości niezbędne jest przedłożenie przez osobę lub osoby wnioskujące o podział odpowiedniej dokumentacji wyszczególnioneju w art. 97 ust. 1a ustawy … czytaj dalej

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Dz. U. 255/2004 Poz. 2556, wejdście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 16 grudnia 2004 r.

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz. U. 256 Poz. 2571

ustawa z dnia 4 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz. U. 281/2004 poz. 2772, wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2005 r.