Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

Dz. U. 277 poz. 2744, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 29 grudnia 2004 r.