Aktualności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Dz. U. 131/2005 poz. 1092

Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 2 sierpnia 2005 r.

Streszczenie: rozporządzenie nie zawiera zasadniczych zmian merytorycznych w stosunku do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. nr 135, poz. 1514), które regulowało tę problematykę i 22 września 2004 r. utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami. W rozporządzeniu uregulowano zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości. Postanowiono też, że wybór nieruchomości reprezentatywnych będzie dokonywany z uwzględnieniem charakterystycznych cech dla danego rodzaju nieruchomości w danej strefie taksacyjnej. Wskazano również jakie cechy nieruchomości powinny być uwzględnione w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, a także źródła danych o nieruchomościach.