Aktualności

ustawa z dnia 4 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz. U. 281/2004 poz. 2772, wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2005 r.