Nowości

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Po zmianach Dz.U.07.173.1218 weszła w życie 22.10.2007