Aktualności

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
(tekst jednolity)
Po zmianach
Dz.U.07.173.1218

weszła w życie 22.10.2007