Aktualności

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz. U. 256 Poz. 2571