Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Dz. U. 255/2004 Poz. 2556, wejdście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 16 grudnia 2004 r.