Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Dz. U. 264/2004 poz. 2631, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 15 grudnia 2004 r.