Aktualności

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Dz. U. 16/2005 poz. 136, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 28 stycznia 2005 r.