Aktualności

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz. U. 281/2004 poz. 2783, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.