Aktualności

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1827
Weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r., z mocą od 31 grudnia 2006