Aktualności

Posiedzenie Zarządu SRM we Wrocławiu

Najbliższe posiedzenie Zarządu SRM we Wrocławiu odbędzie się 4 listopada 2015 r. (środa) o godzinie 14:00 w biurze Stowarzyszenia.

Wskazywanie rzeczoznawcy przez bank jest już w klauzulach zakazanych UOKiK

„Klauzule zakwestionowane przez UOKiK we wzorcach umownych kredyty hipotecznego stosowanych przez Bank Ochrony Środowiska” to m.in.: „3. f) Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do dostarczania – na wniosek Banku nie częściej niż raz na 12 miesięcy lub gdy Bank … czytaj dalej

KALENDARZ PRAWNY – październik 2015 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z dnia 16 września 2015 r. poz. 1401). Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju … czytaj dalej

XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

W numerze 3 (87) kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy ukazał się artykuł Moniki Drobyszewskiej –  XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych – Rzeczoznawca Majątkowy Ekspertem Rynku Nieruchomości. Całość  relacji z konferencji jest do pobrania w załączniku.    RM nr 87 Drobyszewska

Pożegnanie śp. Czesława Jasiulewicza

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Nasz Kolega śp.  Czesław Jasiulewicz rzeczoznawca majątkowy, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 września 2015 roku  o godz. 12:45  w Oleśnicy, w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. … czytaj dalej

XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu odbędzie się w dniu 08/10/2015r. o godzinie 10:00 -I termin- w Hotelu Polanica w Polanicy Zdrój, ul. Górska 2. W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie , ustala się drugi … czytaj dalej

Kalendarz prawny – wrzesień 2015 r.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2015 r. poz. 1194).  Weszła w życie z dniem 1 września 2015 r. Ustawa … czytaj dalej

Kandydatury do funkcji Prezydenta i Wiceprezydenta PFSRM 2015

Kandydatury do funkcji Prezydenta PFSRM 2015: Gabrel Krzysztof – Stowarzyszenie: PWSRM Białystok, Lewandowski Krzysztof – Stowarzyszenie: PSRWN, Kandydatury do funkcji Wiceprezydenta PFSRM 2015: Dobrzyński Robert – Stowarzyszenie: SRMWW Poznań, Grzesiak Joanna – Stowarzyszenie: SRM Bydgoszcz, Jaskulska Halina – Stowarzyszenie: PTRM … czytaj dalej

Elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lipca 2015 roku (poz. 985) została opublikowana ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja swoim zakresem obejmuje wprowadzenie nowych zasad waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w … czytaj dalej

Wątpliwości w sprawie definicji zaimka „kilkanaście” wyjaśnione

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. W związku ze zgłaszanymi przez rzeczoznawców majątkowych wątpliwościami odnoszącymi się do prawidłowej definicji zaimka „kilkanaście” Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości. Definicja ta ma istotne znaczenie z punktu … czytaj dalej