Aktualności

8 marca – piosenka na Dzień Kobiet

Być kobietą …… Alicja Majewska Źródło : https://www.youtube.com/watch?v=k_LEdZYKTxE  

Praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Informujemy, że Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu prowadzi nabór kandydatów do kolejnej edycji praktyk w nowym systemie. Zgłoszenia (z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata) należy przesyłać na adres: srm@srm.wroclaw.pl Planowany termin rozpoczęcia praktyki zawodowej: 21 maja 2016 r. (sobota) – … czytaj dalej

Tematy do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawcó Majątkowych  skierował do Ministra Kazimierza Smolińskiego  pisma zawierające tematy ważne dla naszego środowiska: pismo dot.kwestii nadawania uprawnień zadowodych, pismo dot. problemu wyceny nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego oraz pismo dot. zasad wpisów rzeczoznawców majątkowych na … czytaj dalej

Odpowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W załączeniu odpowiedź UOKiK na zawiadomienie SRM we Wrocławiu , dotyczące zachowania BZWBK S.A. UOKiK_odpowiedz_na_zawiad_SRM_2016

KALENDARZ PRAWNY – luty 2016 r.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2016 r. poz. 64). Weszła w życie z dniem 15 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 1) art. 7 i 85, które wejdą w … czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych „SZEROKI ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI – GLOBALIZACJA INWESTYCJI I FINANSOWANIA” 17-18 marca 2016 r. Katowice

XXV Konferencja organizowana przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, przeznaczona jest dla najważniejszych podmiotów rynku nieruchomości: samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, banków, firm leasingowych i factoringowych, podmiotów badających sprawozdania finansowe, rzeczoznawców majątkowych oraz developerów, pośredników, … czytaj dalej

Nowi członkowie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Do Stowarzysznia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu – w miesiącach styczeń i luty 2016 r.- przystąpiły : – Andrzejewska Violetta, – Chołda Halina, – Paluch Alicja.

Posiedzenie Zarządu SRM we Wrocławiu

Posiedzenie Zarządu SRM we Wrocławiu odbędzie się w  najbliższą środę tj.: 3 lutego 2016 r. o godzinie 14:00 w biurze przy ul. Piłsudskiego.

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).  Weszło w życie z dniem 15 grudnia 2015 r. … czytaj dalej

Szkolenie 9 lutego 2016r. – Modelowanie zależności rynkowych w podejściu porównawczym

Szkolenia w roku 2016  rozpoczynamy od tematu „Modelowanie zależności rynkowych w podejściu porównawczym”. Szkolenie poprowadzi Piotr Cegielski, od wielu lat zajmujący analizą i wyceną nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Zapisy i program w zakładce SZKOLENIA.