Aktualności

Kandydatury do funkcji Prezydenta i Wiceprezydenta PFSRM 2015

Kandydatury do funkcji Prezydenta PFSRM 2015:

  • Gabrel Krzysztof – Stowarzyszenie: PWSRM Białystok,
  • Lewandowski Krzysztof – Stowarzyszenie: PSRWN,

Kandydatury do funkcji Wiceprezydenta PFSRM 2015:

  • Dobrzyński Robert – Stowarzyszenie: SRMWW Poznań,
  • Grzesiak Joanna – Stowarzyszenie: SRM Bydgoszcz,
  • Jaskulska Halina – Stowarzyszenie: PTRM Gdańsk,
  • Lewandowski Krzysztof – Stowarzyszenie: PSRWN,
  • Majcher Wiesław – Stowarzyszenie: SRM Wrocław,
  • Oszmiański Edward – Stowarzyszenie: PSRWN O. W-wa ,
  • Roszczewski Marek – Stowarzyszenie: Regionalne SRM Lublin,
  • Szczepanik Bogusława – Stowarzyszenie: Podkarpackie SRM Rzeszów .