Aktualności

Nowy skład Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen

Skład Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen przewodniczący – powołany przez Zarząd Stowarzyszenia 1 lipca 2015r.- Saleta Leszek, członkowie –  powołani przez Zarząd 28 lipca 2015r. na wniosek Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej i Opiniowania wycen : Andruszko Jolanta, Biliński Waldemar, Borek Ryszard, … czytaj dalej

Zmiana terminu posiedzenia Zarządu

Najbliższe  posiedzenie Zarządu  odbędzie się dnia 28 lipca (wtorek) o godz. 14.00.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami do pobrania –  D2015000078201   źródło :  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/782/1

Kalendarz prawny – lipiec 2015 r.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2015 r. poz. 831).    Weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z … czytaj dalej

Odpowiedź na interpelację nr 32916

Odpowiedź na interpelację nr 32916 w sprawie niehonorowania przez banki uprawnień rzeczoznawców majątkowych nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz możliwości zaniżania rezerw bankowych dla udzielonych kredytów hipotecznych Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski Warszawa, 02-07-2015 … czytaj dalej

Nowi członkowie Stowarzyszenia – lipiec 2015 r.

Od lipca nowymi członkami Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu  są: – Pani Agnieszka Szyposzyńska-Neczaj – uprawnienia nr 6377. – Pan Michał Sapuń – uprawnienia nr 6374.

XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Białystok 24 – 25 września 2015 r.

Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zapraszają w dniach 24 i 25 września 2015 r. do Białegostoku, gdzie odbędzie się XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych „INWESTOWANIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI”. W programie przewidziane są wystąpienia … czytaj dalej

Nowy przewodniczący Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen

  Zgodnie z Regulaminem Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen kadencja Komisji trwa równo z kadencją władz Stowarzyszenia.   W dniu 1 lipca 2015 r.  Zarząd SRM we Wrocławiu powołał – w drodze uchwały – na przewodniczącego Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen … czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu

Nowo wybrany Zarząd będzie spotykał się cyklicznie raz w miesiącu. Termin spotkań ustalono na każdą pierwszą roboczą środę miesiąca, na godz. 14 -tą. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się dn. 01.07.2015r. o godz.14.00

Kalendarz prawny – czerwiec 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z dnia 15 maja 2015 r. poz. 680).  Wejdzie w życie z dniem 16 sierpnia 2015 r. Obwieszczenie … czytaj dalej