Aktualności

Nowy przewodniczący Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen

 

Zgodnie z Regulaminem Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen kadencja Komisji trwa równo z kadencją władz Stowarzyszenia.

 

W dniu 1 lipca 2015 r.  Zarząd SRM we Wrocławiu powołał – w drodze uchwały – na przewodniczącego Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen (KAiOW) Pana Leszka Saletę.

 

Nowy przewodniczący Komisji zobowiązany jest do przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia kandydatów do wyboru na członka Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen .

 

Na członka Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen może być powołany rzeczoznawca majątkowy:

a) posiadający wyższe wykształcenie

b) wypełniający warunki ustawicznego kształcenia,

c) posiadający co najmniej 5-cio letnią praktykę w szacowaniu nieruchomości,

d) o nienagannej postawie etycznej i zawodowej,

e) członek Stowarzyszenia,

f) posiadający umiejętność formułowania wyważonych i obiektywnych sądów i posiadający życzliwy stosunek do ludzi.

 

Osoby- które chciałyby uczestniczyć w pracach Komisji  oraz spełniają powyższe kryteria – mogą zgłaszać swoją kandydaturę  na członka do dnia  25 lipca 2015 r. na adres mailowy SRM we Wrocławiu.