Aktualności

Posiedzenie Zarządu

Nowo wybrany Zarząd będzie spotykał się cyklicznie raz w miesiącu.
Termin spotkań ustalono na każdą pierwszą roboczą środę miesiąca, na godz. 14 -tą.
Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się dn. 01.07.2015r. o godz.14.00