Aktualności

Prace w Sejmie – Interpelacja nr 32916

Interpelacja nr 32916 do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie niehonorowania przez banki uprawnień rzeczoznawców majątkowych nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz o możliwości zaniżania rezerw bankowych dla udzielonych kredytów hipotecznych   Działając na prośbę klientów banków oraz na … czytaj dalej

Wybrane władze w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

W dniu 08.06.2015 r. w Hotelu Scandic we Wrocławiu odbyło się XXXI sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.   Walne Zebranie Członków zadecydowało o wyborze: Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.   Prezesem … czytaj dalej

Informacja Komisji Standardów PFSRM dotycząca zasad stosowania Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW)

Warszawa, 1 czerwca 2015 r.    Informacja Komisji Standardów PFSRM dotycząca zasad stosowania Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) W związku ze zgłaszanymi przez rzeczoznawców majątkowych pytaniami i wątpliwościami informujemy. Na datę wydania niniejszej informacji jedynym standardem zawodowym obowiązującym na podstawie … czytaj dalej

Nowy członek Stowarzyszenia – czerwiec 2015 r.

Nowym członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu został  Krzysztof Pawlaczek.

XXXI sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków SRM we Wrocławiu

XXXI sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu odbędzie się w dniu 08.06.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Hotelu Scandic we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 49/57.

Nadawanie uprawnień

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju można dowiedzieć się m.in.: –  komu nadawane są uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości – kto jest zwolniony z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości – kto jest zwolniony z odbycia praktyk … czytaj dalej

GUS będzie publikować kwartalne wskaźniki zmian cen nieruchomości

Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju : „15 maja 2015 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy, która umożliwi Głównemu Urzędowi Statystycznemu ogłaszanie wskaźników zmian cen nieruchomości. Rozpoczęcie publikacji wskaźników pozwoli na dokonywanie waloryzacji kwot przysługujących obywatelom z tytułu różnych działań … czytaj dalej

Kalendarz prawny – maj 2015 r.

1. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2015 r. poz. 528).  Weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2015 r. 2. Ustawa z … czytaj dalej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola biegłego w postępowaniu sądowym” – 25 kwietnia 2015 r.

24 kwietnia 2015 r.  we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ROLA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM zorganizowana pod patronatem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, Zakład Postępowania Cywilnego Centrum Mediacji i Arbitrażu Wydziału … czytaj dalej

Nowi członkowie Stowarzyszenia – kwiecień 2015 r.

W kwietniu 2015 przystąpili do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu: – Aleksandra Jochymek, – Janusz Gorzkowski.