Aktualności

XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu odbędzie się w dniu 08/10/2015r. o godzinie 10:00 -I termin- w Hotelu Polanica w Polanicy Zdrój, ul. Górska 2.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie , ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków na godzinę 10:30 , w tym samym dniu i miejscu.

Materiały na Walne będą wyłożone od dnia 23/09/2015 r. w biurze Stowarzyszenia.