Interpretacje i wyjaśnienia

wyrok w sprawie mienia zabużańskiego

Sygn. akt I CK 323/02 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2003 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Zbigniew Strus w sprawie z powództwa Cz. S. przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi … czytaj dalej

Opłaty skarbowe od wniosków o udostępnianie danych dotyczących aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym w celu szacowania nieruchomości.

Zarząd Federacji przekazuje oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów sprawie nie pobierania opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie danych dotyczących aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym w celu szacowania nieruchomości. Zarząd Federacji zwraca uwagę, że stanowisko to zostało opublikowane w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów … czytaj dalej

Zakres uprawnień i obowiązków rzeczoznawców majątkowych w Polsce.

Warszawa, dnia 16 października 2001r. Pan dr inż. Wojciech Ratyński Prezes Zarządu Federacji SNTNOT ul. Czackiego 3/5 00950 Warszawa l.dz. PFSRM ZM/61/2001 Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przeanalizował skierowane do Pana Prezesa pismo z dnia 6.09.2001r. Rady Wojewódzkiej NOT … czytaj dalej

Wątpliwości w zakresie stosowania przepisów amortyzacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów Departament Podatków Bezpośrednich Warszawa, 20010629 PB 3/DK23810/01 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 00926 Warszawa, ul. Wspólna 2 Departament Gospodarki Nieruchomościami W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2001r. Sygn. Akt. KOZR/609/2000 Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości w zakresie stosowania przepisów … czytaj dalej

Departament Gospodarki Mieszkaniowej GM1/053K455/01

Departament Gospodarki Mieszkaniowej GM1/053K455/01 Warszawa, 20010629 Departament Gospodarki Nieruchomościami W nawiązaniu do pisma GN4/4414/MK/01/1676 z dnia 28 maja br. Departament Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż definicja budynku mieszkalnego zawarta jest w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i … czytaj dalej

„Operat szacunkowy” a „opinia” w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego (i nie tylko)

Z przyczyn raczej nieznanych rozpowszechniony jest pogląd, że (chyba) rzeczoznawca majątkowy wykonujący jako biegły czynności na polecenie sądu, także organów w postępowaniu przygotowawczym, może także komornika a nie rzadko i urzędu skarbowego, nie jest związany formą operatu szacunkowego oraz , … czytaj dalej

Wyjaśnienia do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidenc

Rzeczoznawca majątkowy i pozostałe osoby uprawnione do szacowania nieruchomości, w celu tworzenia warsztatu zawodowego dla sporządzania wyceny nieruchomości, mają prawo do wykorzystywania danych o nieruchomościach zawartych w szczególności w: . katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków), . ewidencji sieci uzbrojenia … czytaj dalej

Ustawa o ochronie danych osobowych.

świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pismem z dnia 05.11.1999 zwrócił się do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z następującymi pytaniami prosząc o wyjaśnienia: ” Zgodnie z przepisami art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce … czytaj dalej

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast GN4/691/GM/2000/1534

Warszawa dn. 20000810 Pani Dyrektor Wydziału Geodezji I Nieruchomości Urząd Gminy WarszawaCentrum Odpowiadając na pismo z dnia 5.06.br. znak: GN/R/01717/76/2000r w sprawie interpretacji przepisu art.207 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uprzejmie przedstawia wyjaśnienia w tym zakresie. … czytaj dalej

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Warszawa dn. 1999.08.23 GN4/59/HJ/99 Pan Andrzej Kalus Prezydent PFSRM W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta z dnia 10 sierpnia 1999r. dotyczące możliwości dokonania wycen nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zajmuje następujące stanowisko … czytaj dalej