Interpretacje i wyjaśnienia

Zasady stosowania norm przy pomiarze powierzchni użytkowej lokali.

W Dniu 4 sierpnia 2000r. Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa Geodezji i Kartografii w piśmie skierowanym do Elektrociepłowni Warszawskich S.A. wyjaśnił zasady stosowania norm przy pomiarze powierzchni użytkowej lokali. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA DEPARTAMENT ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA, GEODEZJI I KARTOGRAFII AB2/HA/1196/805/2000 … czytaj dalej

Wyjasnienie GIODO.

Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pani Alina Szymczak w odpowiedzi z dnia 30 listopada 1999 r. na pismo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ) działającej przy UMiRM wyjaśnia , że żaden z aktów prawnych nie wskazuje na konieczność, ze względu … czytaj dalej

Federacja otrzymała odpowiedź z UMiRM na dwa pisma (zob 1.08.99), z których wynika

Federacja otrzymała odpowiedź z UMiRM na dwa pisma (zob 1.08.99), z których wynika, ze: a. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 198 ugn, następuje na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.05.71 Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń (Dz.U 12/71). … czytaj dalej