Aktualności

Federacja otrzymała odpowiedź z UMiRM na dwa pisma (zob 1.08.99), z których wynika

Federacja otrzymała odpowiedź z UMiRM na dwa pisma (zob 1.08.99), z których wynika, ze:

a. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 198 ugn, następuje na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.05.71 Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń (Dz.U 12/71). Postępowanie prowadzą kolegia do spraw wykroczeń. Wniosek może złożyć KAŻDY.

b. Operat szacunkowy, o którym mowa w art. 156 ugn, stanowiący opinię o wartości nieruchomości nie jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pełny tekst tej odpowiedzi jest dostępny w Stowarzyszeniach Regionalnych.