Podatki

informacje o najnowszych przepisach podatkowych znajdują się na stronie ministerstwa finansów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

Dz. U. Nr 143, poz. 1614

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r. Nr 137, poz. 926

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 106 poz. 482) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654)

AMORTYZACJA

Patrz PODATKI Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 90 poz. 416) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 9 poz. 31) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 45 poz. 207) (tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 16 poz. 89)