Aktualności

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268)

(tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431)