Aktualności

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 45 poz. 207)

(tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 16 poz. 89)