Aktualności

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r. Nr 137, poz. 926